Galleri og Artikler

Klatrepark i Søndermarken får støtte til at fortsætte!

Opbakning fra brugere, lokalpolitiker og træ-ekspert til GoMonkey, som har udløb på aftale senere i år.

Fra en bred front er der opbakning til, at klatreparken GoMonkey, som i en treårig forsøgsperiode har haft klatrepark i Søndermarken, får lov at fortsætte, når perioden udløber senere i år. Parken består af tre baner spændt ud mellem fem træer.

Mest prominent er støtten fra en af landets førende eksperter, når det gælder træer, nemlig Iben Margrete Thomsen, seniorrådgiver fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hun har tæt fulgt, hvordan klatreparken påvirker de træer, den er etableret i.

- I mange andre klatreparker er banerne monteret forkert, så platforme og andet udstyr klemmer omkring træstammerne. Med tiden vil disse træer dø. Men den lille bane i Søndermarken er sat op med metoder, der sikrer træernes overlevelse på langt sigt. Derfor har det for mig og mine studerende stor værdi at følge, hvordan træerne udvikler sig. De observationer skal helst strække sig over mindst ti år, siger Iben Margrete Thomsen, som derfor stærkt håber, at klatreparken får lov at fortsætte.

Politiker: Lad parken få en ny periode

Det samme gør Jan E. Jørgensen, rådmand i Frederiksberg Kommune og formand for Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

- Jeg var fyr og flamme, da det i sin tid kom på tale at lukke den daværende klatrepark i Carlsberg Byen og lave en ny i Søndermarken. Det er aldeles pragtfuldt, at vi får aktiveret nogle træer på den måde. Brugerne får en naturoplevelse samtidig med, at de får et sus i maven, uden at det er farligt, siger Jan E. Jørgensen, der som folketingsmedlem også har talt parkens sag over for skiftende kulturministre, da Søndermarken hører under Slots- og Kulturstyrelsen.

- Som jeg forstår det, er styrelsen betænkelig ved at kommercialisere Søndermarken, og om træerne tager skade og dør. Træerne vil nok være mærket, når udstyres fjernes, men har gode chancer for at overleve. Og hvad angår det kommercielle, har styrelsen jo selv tilladt, at der holdes koncerter i Søndermarken. For mig at se øger det kun områdets attraktionsværdi, at du kan få lov at klatre i træerne, eller du kan nøjes med at kigge på dem, der gør det. Det er meget underholdende, og jeg har ingen bekymringer ved at give GoMonkey er ny periode.

Fodboldtræner: Parken udligner forskelle

Christian Sabroe-Hansen har besøgt klatreparken flere gange. Senest var han der med 21 fodbolddrenge fra det U12-hold, som han er træner for i Frederiksbergklubben FA2000.

- Klatreparken er helt super. Drengene får lov at udfordre sig selv, og på et fodboldhold kan en aktivitet som denne udligne den forskel, der ellers kan være på fodboldbanen. Ham, der måske ikke er den skarpeste med en bold, er måske rigtig god til at klatre. Der er også noget teambuilding i, at drengene hygger sig og hjælper hinanden med at få spændt sig fast til sikkerhedslinerne på klatrebanerne. De syntes, at det var en supersjov oplevelse, og jeg håber virkelig, at parken kan forblive i området, siger Christian Sabroe-Hansen.

Har bygget klatreparker i Kina

Hos GoMonkey afventer CEO Daniel Monby at få besked fra det udvalg, som afgør, om parken får lov at fortsætte ud over prøveperioden. GoMonkey har også anlæg i Gladsaxe, Odense og Kolding.

- Vores måde at bygge banerne op på er meget skånsom over for træerne, ligesom vi hele tiden følger, om træerne påvirkes af vores udstyr. Vi har planer for, hvordan vi holder banerne sikre og vedlige på den mest skånsomme måde over for træerne. Det var vist også derfor, at vi i sin tid blev opfordret til at melde os blandt ansøgerne til at etablere banen i Søndermarken.

- Samtidig har vi et godt afprøvet sikringssystem, der gør klatring til en sikker oplevelse for alle vores gæster. Derfor er vi også blevet udvalgt til at bygge flere baner i udlandet, bl.a. i Sverige, Norge og Kina, oplyser Daniel Monby.

GoMonkey er nu på tredje sæson i Søndermarken, hvor de to første år var med corona. Alligevel har der i begge år været mere end 7.000 gæster. Det svarer næsten til kapaciteten på de tre baner.

- Ideelt set vil vi gerne udvide anlægget, så vi kan tage lidt større grupper ind. Men hvis kravet er, at parken skal forblive i sin nuværende udformning, er det også okay. Det vigtigste er, at vi fortsat kan give Frederiksberg og hele København en unik oplevelse lige midt i storbyen, fastslår Daniel Monby.

Yderligere oplysninger:

Daniel Monby, CEO, GoMonkey

Vælg den vildeste klatrepark

  Følg vores instagram

  #gomonkey_klatrepark

  GoMonkey ApS

  CVR 31775302

  Telefontid

  +45 2553 3022

  10.00 - 15.00


  E-mail

  GoMonkey ApS | Copyright 2023